trasa:   Gorzyce -> Jarosław trasa:   Jarosław -> Gorzyce
  E D E  D   E  D  D  S  D    E  D  D   E  S  E  D  D  S  D 
Gorzyce  4.40 6.35 7.45 9.45 12.20 14.50 16.25 18.25 20.45 Jarosław ul. 3 Maja  6.02 - - - - 14.02 - - - 22.02
Wola Buchowska Florki 4.43 6.38 7.48 9.48 12.23 - 16.28 18.28 20.48 Jarosław ul. 3 Maja 6.03 - - - - 14.03 - - - 22.03
Wola Buchowska Nr domu 72 4.45 6.40 7.50 9.50 12.25 - 16.30 18.30 20.50 Jarosław ul. 3 Maja  6.04 - - - - 14.04 - - - 22.04
Wola Buchowska dom strażaka 4.46 6.41 7.51 9.51 12.26 - 16.31 18.31 20.51 Jarosław ul. 3 Maja  6.05 - - - - 14.05 - - - 22.05
Wola Buchowska Matyja- sklep 4.48 6.43 7.53 9.53 12.28 - 16.33 18.33 20.53 Jarosław ul. Poniatowskiego 6.06 7.15 8.55 10.45 13.10 14.06 15.20 17.15 19.30 22.06
Wola Buchowska  4.49 6.44 7.54 9.54 12.29 - 16.34 18.34 20.54 Jarosław ul. Galika 6.07 7.16 8.56 10.46 13.11 14.07 15.21 17.16 19.31 22.07
Kostków 4.51 6.46 7.56 9.56 12.31 - 16.36 18.36 20.56 Jarosław ul. Słowackiego 6.08 7.17 8.57 10.47 13.12 14.08 15.22 17.17 19.32 22.08
Leżachów Osada Świetlica - 6.48 - 9.58 12.33 - - - - Jarosław ul. Krszewskiego  6.09 7.18 8.58 10.48 13.13 14.09 15.23 17.18 19.33 22.09
Kostków Koło oczyszczalni 4.52 6.50 7.57 10.00 12.35 - 16.37 18.37 20.57 Jarosław ul. Kraszewskiego  6.10 7.19 8.59 10.49 13.14 14.10 15.24 17.19 19.34 22.10
Kostków Kościół 4.53 6.51 7.58 10.01 13.36 - 16.38 18.38 20.58 Jarosław, ul. Pełkińska  6.11 7.20 9.00 10.50 13.15 14.11 15.25 17.20 19.35 22.11
Kostków I 4.54 6.52 7.59 10.02 12.37 - 16.39 18.39 20.59 Jarosław ul.Kruhel Pełkiński  6.14 7.23 9.03 10.53 13.18 14.14 15.28 17.23 19.38 22.14
Kostków II 4.55 6.53 8.00 10.03 12.38 - 16.40 18.40 21.00 Jarosław ul. Kruhel Pełkiński 6.16 7.25 9.05 10.55 13.20 14.16 15.30 17.25 19.40 22.16
Wólka Pełkińska   4.58 6.56 8.03 10.06 12.41 - 16.43 18.43 21.03 Pełkinie Wygarki 6.17 7.26 9.06 10.56 13.21 14.17 15.31 17.26 19.41 22.17
Wólka Pełkińska Wawry  4.59 6.57 8.04 10.07 12.42 - 16.44 18.44 21.04 Pełkinie  6.18 7.27 9.07 10.57 13.22 14.18 15.32 17.27 19.42 22.18
Wólka Pełkińska Szkoła 5.01 6.59 8.06 10.09 12.44 - 16.46 18.46 21.06 Pełkinie  6.20 7.29 9.09 10.59 13.24 14.20 15.34 17.29 19.44 22.20
Wólka Pełkińska kościół 5.02 7.00 8.07 10.10 12.45 14.57 16.47 18.47 21.07 Pełkinie Dom Kultury 6.22 7.31 9.11 11.01 13.26 14.22 15.36 17.31 19.46 22.22
Wólka Pełkińska  5.03 7.01 8.08 10.11 12.46 14.58 16.48 18.48 21.08 Wólka Pełkińska I 6.24 7.33 9.13 11.03 13.28 14.24 15.38 17.33 19.48 22.24
Wólka Pełkińska  5.03 7.02 8.09 10.12 12.47 14.59 16.49 18.49 21.09 Wólka Pełkińska  6.25 7.34 9.14 11.04 13.29 14.25 15.39 17.34 19.49 22.25
Wólka Pełkińska I 5.06 7.04 8.11 10.14 12.49 15.01 16.51 18.51 21.11 Wólka Pełkińska Kościół 6.27 7.36 9.16 11.06 13.31 14.27 15.41 17.36 19.51 22.27
Pełkinie Dom Kultury 5.07 7.05 8.12 10.15 12.50 15.02 16.52 18.52 21.12 Wólka Pełkińska Szkoła - - 9.17 11.07 13.32 14.28 15.42 17.37 19.52 22.28
Pełkinie  5.08 7.06 8.13 10.16 12.51 15.03 16.53 18.53 21.13 Wólka Pełkińska Wawry - - 9.19 11.09 13.34 14.30 15.44 17.39 19.54 22.30
Pełkinie  5.09 7.07 8.14 10.17 12.52 15.04 16.54 18.54 21.14 Wólka Pełkińska  - - 9.20 11.10 13.35 14.31 15.45 17.40 19.55 22.31
Pełkinie  5.10 7.08 8.15 10.18 12.53 15.05 16.55 18.55 21.15 Kostków II - - 9.23 11.13 13.38 14.34 15.48 17.43 19.58 22.34
Pełkinie Wygarki 5.11 7.09 8.16 10.19 12.54 15.06 16.56 18.56 21.16 Kostków I - - 9.24 11.14 13.39 14.35 15.49 17.44 19.59 22.35
Jarosław ul. Kruhel Pełkiński  5.13 7.11 8.18 10.21 12.56 15.08 16.58 18.58 21.18 Kostków Kościół - - 9.25 11.15 13.40 14.36 15.50 17.45 20.00 22.36
Jarosław ul. Kruhel Pełkiński  5.14 7.12 8.19 10.22 12.57 15.09 16.59 18.59 21.19 Kostków Koło oczyszczalni - - 9.26 11.16 13.41 14.37 15.51 17.46 20.01 22.37
Jarosław ul. Kruhel Pełkiński  5.16 7.14 8.21 10.24 12.59 15.11 17.01 19.01 21.21 Leżachów Osada Świetlica - - - 11.18 13.43 - 15.53 17.48 20.03 -
Jarosław ul. Pełkińska  5.17 7.15 8.22 10.25 13.00 15.12 17.02 19.02 21.22 Kostków  - - 9.27 11.20 13.45 14.38 15.55 17.50 20.05 22.38
Jarosław ul. Pełkińska  5.19 7.17 8.24 10.27 13.02 15.14 17.04 19.04 21.24 Wola Buchowska  - - 9.29 11.22 13.47 14.40 15.57 17.52 20.07 22.40
Jarosław ul. Sikorskiego 5.21 7.19 8.26 10.29 13.04 15.16 17.16 19.06 21.26 Wola Buchowska Matyja - sklep - - 9.30 11.23 13.48 14.41 15.58 17.53 20.08 22.41
Jarosław ul. Poniatowskiego  5.22 7.20 8.27 10.30 13.05 15.17 17.07 19.07 21.27 Wola Buchowska dom strażaka - - 9.32 11.25 13.50 14.43 16.00 17.55 20.10 22.43
Jarosław ul. Poniatowskiego 5.23 7.21 8.28 10.31 13.06 15.18 17.08 19.08 21.28 Wola Buchowska Nr domu 72 - - 9.33 11.26 13.51 14.44 16.01 17.56 20.11 22.44
Jarosław ul. 3 Maja  5.24 - - - 13.07 - - - 21.29 Wola Buchowska Florki - - 9.35 11.28 13.53 14.46 16.03 17.58 20.13 22.46
Jarosław ul. 3 Maja  5.25 - - - 13.08 - - - 21.30 Gorzyce  6.34 7.44 9.38 11.31 13.56 14.49 16.06 18.01 20.16 22.49
Jarosław 3 Maja  5.26 - - - 13.09 - - - 21.31
Jarosław 3 Maja  5.27 - - - 13.10 - - - 21.32