trasa:   Ożańsk -> Jarosław trasa:  Jarosław -> Ożańsk
  E D   E D E D D S D   E D D E E D D S D
Ożańsk  5.00 7.00 8.00 10.50 12.50 15.00 16.05 18.50 21.00 Jarosław ul. 3 Maja Huta 6.05 - - - 14.02 - - - 22.05
Ożańsk  5.01 7.01 8.01 10.51 12.51 15.01 16.06 18.51 21.01 Jarosław ul. 3 Maja Jarlan 6.06 - - - 14.03 - - - 22.06
Wierzbna  5.03 7.03 8.03 10.53 12.53 15.03 16.08 18.53 21.03 Jarosław ul. 3 Maja Kombat 6.07 - - - 14.04 - - - 22.07
Wierzbna  5.04 7.04 8.04 10.54 12.54 15.04 16.09 18.54 21.04 Jarosław ul. 3 Maja Szpital 6.09 - - - 14.06 - - - 22.09
Wierzbna  5.06 7.06 8.06 10.56 12.56 15.06 16.11 18.56 21.06 Jarosław ul. Sikorskiego 6.10 7.30 10.20 12.15 14.07 15.30 18.15 20.05 22.10
Wierzbna  5.08 7.08 8.08 10.58 12.58 15.08 16.13 18.58 21.08 Jarosław ul Grunwaldzka 6.11 7.31 10.21 12.16 14.08 15.31 18.16 20.06 22.11
Wierzbna  5.10 7.10 8.10 11.00 13.00 - - - 21.10 Jarosław ul. Jana Pawła II 6.12 7.32 10.22 12.17 14.09 15.32 18.17 20.07 22.12
Wierzbna  5.11 7.11 8.11 11.01 13.01 - - - 21.11 Jarosław ul Krakowska  6.14 7.34 10.24 12.19 14.11 15.34 18.19 20.09 22.14
Wierzbna  5.12 7.12 8.12 11.02 13.02 - - - 21.12 Jarosław ul. Krakowska  6.15 7.35 10.25 12.20 14.12 15.35 18.20 20.10 22.15
Wierzbna  5.14 7.14 8.14 11.04 13.04 - - - 21.14 Jarosław ul. Krakowska  6.16 7.36 10.26 12.21 14.13 15.36 18.21 20.11 22.16
Tywonia II 5.15 7.15 8.15 11.05 13.05 - - - 21.15 Tywonia młyn 6.18 - 10.28 12.23 14.15 15.38 18.23 20.13 22.18
Tywonia I  5.16 7.16 8.16 11.06 13.06 - - - 21.16 Tywonia wieś 6.19 - 10.29 12.24 14.16 15.39 18.24 20.14 22.19
Tywonia sklep 5.18 7.18 8.18 11.08 13.08 - - - 21.18 Tywonia sklep 6.21 - 10.31 12.26 14.18 15.41 18.26 20.16 22.21
Tywonia wieś 5.19 7.19 8.19 11.09 13.09 - - - 21.19 Tywonia I 6.22 - 10.32 12.27 14.19 15.42 18.27 20.17 22.22
Tywonia młyn 5.20 7.20 8.20 11.10 13.10 - - - 21.20 Tywonia II 6.23 - 10.33 12.28 14.20 15.43 18.28 20.18 22.23
Jarosław ul. Krakowska  5.22 7.22 8.22 11.12 13.12 15.13 16.18 19.03 21.22 Wierzbna  6.24 - 10.34 12.29 14.21 15.44 18.29 20.19 22.24
Jarosław ul Krakowska  5.23 7.23 8.23 11.13 13.13 15.14 16.19 19.04 21.23 Wierzbna  6.26 - 10.36 12.31 14.23 15.46 18.31 20.21 22.26
Jarosław ul. Krakowska 5.24 7.24 8.24 11.14 13.14 15.15 16.20 19.05 21.24 Wierzbna 6.27 - 10.37 12.32 14.24 15.47 18.32 20.22 22.27
Jarosław ul. Jana Pawła II  5.26 7.26 8.26 11.16 13.16 15.17 16.22 19.07 21.26 Wierzbna  6.28 - 10.38 12.33 14.25 15.48 18.33 20.23 22.28
Jarosław ul. Sikorskiego 5.27 7.27 8.27 11.17 13.17 15.18 16.23 19.08 21.27 Wierzbna  6.30 7.41 10.40 12.35 14.27 15.50 18.35 20.25 22.30
Jarosław ul. 3 Maja  5.28 - - - 13.18 - - - 21.28 Wierzbna  6.32 7.43 10.42 12.37 14.29 15.52 18.37 20.27 22.32
Jarosław ul. 3 Maja  5.30 - - - 13.20 - - - 21.30 Wierzbna  6.34 7.45 10.44 12.39 14.31 15.54 18.39 20.29 22.34
Jarosław ul . 3 Maja  5.31 - - - 13.21 - - - 21.31 Wierzbna 6.35 7.46 10.45 12.40 14.32 15.55 18.40 20.30 22.35
Jarosław ul. 3 Maja  5.32 - - - 13.22 - - - 21.32 Ożańsk 6.37 7.48 10.47 12.42 14.34 15.57 18.42 20.32 22.37
Ożańsk  6.38 7.49 10.48 12.43 14.35 15.58 18.43 20.33 22.38