trasa:   Wysocko -> Jarosław trasa:   Jarosław -> Wysocko
  E D D D E D D S D   E   D  D   E  E D  D  S D 
Wysocko szkoła 4.55 6.45 7.50 10.00 12.30 14.55 16.30 18.30 20.50 Jarosław, 3 Maja Huta 6.03 - - - 14.03 - - - 22.03
Wysocko kościół 4.56 6.46 7.51 10.01 12.31 14.56 16.31 18.31 20.51 Jarosław, 3 Maja Jarlan 6.04 - - - 14.04 - - - 22.04
Wietlin 4.57 6.47 7.52 10.02 12.32 14.57 16.32 18.32 20.52 Jarosław, 3 Maja Szpital 6.05 - - - 14.05 - - - 22.05
Wietlin 4.59 6.49 7.54 10.04 12.34 14.59 16.34 18.34 20.54 Jarosław, 3 Maja Huta 6.07 - - - 14.07 - - - 22.07
Zgoda Koło zalewu 5.06 6.56 8.01 10.11 12.41 - 16.41 18.41 21.01 Jarosław, ul. Poniatowskiego  D. Dziecka - 7.22 9.00 11.05 - 15.30 17.30 19.40 -
Zgoda Pętla 5.07 6.57 8.02 10.12 12.42 - 16.42 18.42 21.02 Jarosław, Poniatowskiego - 7.23 9.01 11.06 - 15.31 17.31 19.41 -
Surochów-Stadion 5.09 6.59 8.04 10.14 12.44 15.04 16.44 18.44 21.04 Jarosław ul. Sikorskiego 6.08 7.24 9.02 11.07 14.08 15.32 17.32 19.42 22.08
Surochów-Młyny 5.11 7.01 8.06 10.16 12.46 15.06 16.46 18.46 21.06 Jarosław, ul. Tarnawskiego 6.10 7.26 9.04 11.09 14.10 15.34 17.34 19.44 22.10
Surochów  II 5.13 7.03 8.08 10.18 12.48 - 16.48 18.48 21.08 Jarosław, ul. Sanowa 6.13 7.29 9.07 11.12 14.13 15.37 17.37 19.47 22.13
Surochów-Fredry 5.14 7.04 8.09 10.19 12.49 - 16.49 18.49 21.09 Szówsko, ul. Chmielowskiego 6.14 7.30 9.08 11.13 14.14 15.38 17.38 19.48 22.14
Surochów-Szkoła 5.15 7.05 8.10 10.20 12.50 - 16.50 18.50 21.10 Sobiecin-Kapliczka 6.16 7.32 9.10 11.15 14.16 15.40 17.40 19.50 22.16
Surochów I 5.16 7.06 8.11 10.21 12.51 - 16.51 18.51 21.11 Surochów I 6.18 - - 11.17 14.18 15.42 17.42 19.52 22.18
Sobiecin I 5.18 7.08 8.13 10.23 12.53 15.08 16.53 18.53 21.13 Surochów-Szkoła 6.19 - - 11.18 14.19 15.43 17.43 19.53 22.19
Szówsko, Chmielowskiego 5.20 7.10 8.15 10.25 12.55 15.10 16.55 18.55 21.15 Surochów Fredry 6.20 - - 11.19 14.20 15.44 17.44 19.54 22.20
Jarosław, ul. Sanowa 5.21 7.11 8.16 10.26 12.56 15.11 16.56 18.56 21.16 Surochów II 6.21 - - 11.20 14.21 15.45 17.45 19.55 22.21
Jarosław, ul. Zamkowa 5.24 7.14 8.19 10.29 12.59 15.14 16.59 18.59 21.19 Surochów-Młyny 6.23 7.34 9.12 11.22 14.23 15.47 17.47 19.57 22.23
Jarosław ul.Grunwaldzka 5.26 7.16 8.21 10.31 13.01 15.16 17.01 19.01 21.21 Surochów-Betoniarnia 6.25 7.36 9.14 11.24 14.25 15.49 17.49 19.59 22.25
Jarosław, ul. Słowackiego 5.27 7.17 8.22 10.32 13.02 15.17 17.02 19.02 21.22 Zgoda Pętla 6.27 - - 11.26 14.27 15.51 17.51 20.01 22.27
Jarosław, Poniatowskiego D. Dziecka 5.28 7.18 8.23 10.33 13.03 15.18 17.03 19.03 21.23 Zgoda Koło zalewu 6.28 - - 11.27 14.28 15.52 17.52 20.02 22.28
Jarosław, Poniatowskiego  5.29 7.19 8.24 10.34 13.04 15.19 17.04 19.04 21.24 Wietlin 6.35 7.41 9.19 11.34 14.35 15.59 17.59 20.09 22.35
Jarosław, 3 Maja Szpital 5.31 - - - 13.06 - - - 21.26 Wietlin 6.37 7.43 9.21 11.36 14.37 16.01 18.01 20.11 22.37
Jarosław, 3 Maja Kombatantów 5.33 - - - 13.08 - - - 21.28 Wysocko kościół 6.38 7.44 9.22 11.37 14.38 16.02 18.02 20.12 22.38
Jarosław, 3 Maja Jarlan 5.34 - - - 13.09 - - - 21.29 Wysocko szkoła 6.39 7.45 9.23 11.38 14.39 16.03 18.03 20.13 22.39
Jarosław, 3 Maja Huta 5.35 - - - 13.10 - - - 21.30